• Gestionem el servei de control d’accessos i atenció a l’usuari a diversos equipaments cívics de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Hotels Entitats, Casals Gent Gran, Centres Cívics,…