Home»Com treballem

Com treballem

 

Les nostres estratègies de treball

Les eines que defineixen el nostre estil i la nostra metodologia són:

Treballem amb i per a les PERSONES

Entenem que les persones són el principi i el final dels projectes que nosaltres gestionem i és per això que cal implicar-los en totes les seves vessants: donant-los el protagonisme, recolzant iniciatives encaminades a millorar la qualitat de vida, i facilitant espais de diàleg i intercanvi.

 

Els RECURSOS HUMANS, l’essència del projecte

La nostra gestió es fonamenta en el treball que realitzen les persones que en formen part. Volem aprofitar el potencial i les capacitats de les persones, dels col·lectius, de les entitats i dels ciutadans en general, per generar un espai dinàmic i ric en experiències i activitats diverses.

 

Els NIVELLS DE QUALITAT en tota l’acció generada

Tota acció que es doni en el marc del projecte ha d’oferir una qualitat a les persones facilitant la fidelització i garantint una experiència positiva de la seva participació. Per això cal fixar una forma de fer, un estil que es defineixi per uns paràmetres de qualitat.

Treballem en tot moment per donar el millor servei a les persones en cadascun dels projectes que ens comprometem portar a terme.

 

Els nostres compromisos de treball

La nostra gestió tècnica es fonamenta sempre en els següents paràmetres:

La comunicació.

L’avaluació continuada.

La qualitat i la innovació.

El coneixement del món educatiu i l’adaptabilitat al territori.

La capacitat per rendibilitzar els recursos humans i materials.

L’experiència en el disseny, gestió i execució d’activitats lúdico-culturals i projectes d’intervenció sociocultural.

Els nostres punts forts son:

Serveis de qualitat.

Rapidesa en la gestió.

Adaptació dels nostres recursos a les necessitats peculiars de cada client, col·lectiu i programa pel que treballem.

Els programes i activitats que gestionem des de JANbcs, es desenvolupen sota uns criteris de RESPONSABILITAT i SOSTENIBILITAT en vers el món que ens envolta.

La sostenibilitat és una manera de veure el món, una forma de viure i d’entendre la realitat que sorgeix inevitablement de la necessitat de repensar la relació de l’ésser humà amb el seu entorn més immediat i que s’imposa de manera natural com una necessitat d’avui dia.

Des de JANbcs treballem per a que les nostres actuacions malmetin el mínim el medi ambient i alhora potenciïn el benestar de les persones:

Optem per una actitud i un comportament sostenible, aconseguint un benefici ecològic a la vegada que una reducció dels costos econòmics.

Prioritzem la minimització de recursos i de residus, fent previsions acurades de despeses i necessitats.

Oferim condicions justes que fan que el personal s’impliqui i se senti part important del projecte.

Defensem en tot moment les relacions comercials i laborals saludables i mai contràries a la legalitat vigent.

Col·laborem activament per un desenvolupament just de la societat i mediambientalment sostenible.

Fomentem la formació del personal en benefici del creixement de l’empresa l i del propi desenvolupament de les persones.

Creem i executem activitats i projectes educatius des de la responsabilitat social corporativa.

Contactar

JANbcs Carrer Lluçà, 28 3r
Barcelona, 08028 - Catalunya

Email

Telephone93 512 42 64